Bởi {0}
logo
Vanshui Enterprise Company Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Dấu vân tay thông minh Cửa Khóa, cửa quay, bảo vệ tour du lịch tuần tra hệ thống, kiểm soát truy cập đầu đọc, thẻ RFID hoặc tag
Sample-based customizationODM services availableSupplier assessment proceduresYears in industry(13)